Dotace-kreatvni-vouchery-blog-post

Kreativní vouchery jsou dotační nástroj Ministerstva kultury ČR určený pro malé a střední podniky působící v oblasti kreativního průmyslu. Výše voucheru bude vypočítána z ceny zakázky mezi žadatelem a poskytovatelem služeb (kreativcem) a bude se pohybovat v rozmezí 50 000 Kč až 200 000 Kč.

V rámci dotačního nástroje budou podporovány projekty, které zlepší podnikatelské prostředí v kreativním sektoru, posílí propojení s jinými odvětvími, přispějí k rozvoji kreativních center a klastrů v ČR, podpoří mobilitu kreativních profesionálů a další.

 

Na co u nás můžete dotaci využít?

 • Film / video / televize
 • Fotografie
 • Grafický design/ branding
 • Herní průmysl
 • Hudba / zvuk
 • Informační a komunikační technologie
 • Marketingové strategie
 • On-line marketing
 • PR
 • Práce s texty
 • UX design
 • Webdesign
 

Kdo může o dotaci požádat?

O dotaci mohou žádat malé a střední podniky (MSP) se sídlem nebo zapsanou provozovnou v ČR, které:

 • mají doložitelnou historii min. 3 měsíce od vyhlášení výzvy;
 • pravidelně vykonávají hospodářskou činnost;
 • zaměstnávají méně než 250 osob;
 • ročním obratem nepřesahují 50 mil. EUR.

Žádosti o poskytnutí voucheru budou posuzovány z formálního hlediska, jestli byla žádost podána včas, řádně, požadovaným způsobem, s formálními náležitostmi, s požadovanými přílohami, naplňuje účel stanovený v programu, způsobilým žadatelem, splňuje podmínky pro poskytnutí voucheru.

Pro zachování rovnoměrné podpory při distribuci voucherů bude stanovena finanční vyváženost podle procentuálního váženého průměru počtu obyvatel a ekonomických subjektů v kraji.

Ministerstvo kultury připravuje spuštění nové webové Komunikační platformy KKO, která využije doménu www.kreativnicesko.cz.

Portál bude sloužit k propojování aktérů KKO, ke komunikaci a propagaci KKO a bude srozumitelně a přehledně informovat o aktualitách, o možnostech finanční i nefinanční podpory ze strany EU, státu, krajů, měst a dalších institucí. Na webu bude prezentována mimo jiné nová dotační výzva MK ČR Kreativní vouchery a Celostátní galerie kreativců, která bude obsahovat databázi kreativních profesionálů. Celostátní galerie kreativců bude součástí (širšího) projektu Komunikační platformy KKO.

 

Výše dotace

Výše voucheru – voucher může pokrýt max. 85 % z celkové hodnoty zakázky, min. výše voucheru může být 50.000 Kč, max. výše voucheru 200.000 Kč, tzn. že alespoň 15 % z celkové ceny zakázky bude muset pokrýt žadatel z vlastních zdrojů (případně i více, pokud bude cena zakázky vyšší než 235.294 Kč), min. celková hodnota zakázky mezi žadatelem a poskytovatelem služeb tedy musí být ve výši alespoň 58.824 Kč, max. výše zakázky není stanovena.

 

Harmonogram

Datum vyhlášení výzvy: 26. 4. 2023

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: bude upřesněno

Datum přihlášení do Celostátní galerie kreativců: bude upřesněno

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 7. 2023 nebo dříve, pokud dojde k vyčerpání finanční alokace. Ukončení bude zveřejněno na webových stránkách Ministerstva kultury.

Nejzazší termín pro ukončení fyzické realizace projektu: 30. 9. 2023

 

Už víte, na co byste mohli dotací využít? Kontaktujte nás.

Objednejte si úvodní konzultaci35 minut online, zdarma a nezávazně o vašem projektu.